Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje

Cena towaru bez podatku VAT jest równa \(60zł\). Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości \(22\%\) kosztuje:

\(73,20zł\)
\(49,18zł\)
\(60,22zł\)
\(82zł\)
Rozwiązanie:

Naszym zadaniem jest tak naprawdę policzenie ceny brutto tego towaru. Aby tego dokonać musimy do ceny netto (czyli \(60zł\)) dodać wartość podatku VAT (czyli \(22\%\) z \(60zł\)). Zatem:
$$C_{brutto}=60+22\%\cdot60 \\
C_{brutto}=60+0,22\cdot60 \\
C_{brutto}=60+13,20 \\
C_{brutto}=73,20[zł]$$

Odpowiedź:

A. \(73,20zł\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments