Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

Objętość sześcianu jest równa \(64\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:

\(512\)
\(384\)
\(96\)
\(16\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie długości krawędzi sześcianu.

Aby obliczyć pole powierzchni całkowitej musimy znać długość krawędzi tego sześcianu. Wyznaczymy ją ze wzoru na objętość, bowiem to właśnie objętość jest podana w treści zadania:
$$V=a^3 \\
64=a^3 \\
a=\sqrt[3]{64} \\
a=4$$

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni całkowitej sześcianu.

Znając długość krawędzi sześcianu możemy przystąpić do obliczenia jego pola powierzchni całkowitej:
$$P_{c}=6\cdot a^2 \\
P_{c}=6\cdot4^2 \\
P_{c}=6\cdot16 \\
P_{c}=96$$

Odpowiedź:

C. \(96\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments