Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

matura z matematyki

Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie ocen w porządku niemalejącym.
Aby przystąpić do obliczenia mediany musimy ułożyć oceny od najmniejszej do największej, zatem:
$$2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,6,6$$

Krok 2. Obliczenie mediany.
Wszystkich ocen mamy łącznie \(2+3+5+5+1=16\). To oznacza, że mediana będzie średnią arytmetyczną ósmej i dziewiątej oceny zapisanej w ciągu z kroku pierwszego. Ósmą i dziewiątą oceną jest czwórka, zatem:
$$m=\frac{4+4}{2} \\
m=\frac{8}{2} \\
m=4$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments