Liczbą większą od 1/3 jest

Liczbą większą od \(\frac{1}{3}\) jest:

Rozwiązanie

Rozszerzając nasz ułamek z treści zadania otrzymamy:
$$\frac{1}{3}=\frac{300}{900}$$

Aby liczba była większa od naszego ułamka to musi mieć albo większy licznik, albo mniejszy mianownik. Żaden z ułamków nie ma licznika większego niż \(300\), za to ułamek z drugiej odpowiedzi ma mniejszy mianownik, co sprawia że to właśnie ten ułamek jest większy od \(\frac{1}{3}\).

Odpowiedź

B

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Olencka

skąd się wzięło 300/900