Wykres funkcji f(x)=4^x+k przechodzi przez punkt (2,-1), gdy liczba k jest równa

Wykres funkcji \(f(x)=4^x+k\) przechodzi przez punkt \((2,-1)\), gdy liczba \(k\) jest równa:

Rozwiązanie

Aby poznać wartość parametru \(k\) wystarczy podstawić do wzoru tej funkcji współrzędne znanego nam punktu, czyli \(x=2\) oraz \(y=-1\):
$$f(x)=4^x+k \\
-1=4^2+k \\
-1=16+k \\
k=-17$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments