Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa -3/2

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(8\), a różnica tego ciągu jest równa \(-\frac{3}{2}\). Siódmy wyraz tego ciągu jest równy:

\(\frac{37}{2}\)
\(-\frac{37}{2}\)
\(-\frac{5}{2}\)
\(\frac{5}{2}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości pierwszego wyrazu.

Znając wartość czternastego wyrazu oraz różnicę ciągu możemy obliczyć wartość pierwszego wyrazu w następujący sposób:
$$a_{n}=a_{1}+(n-1)r \\
a_{14}=a_{1}+(14-1)r \\
8=a_{1}+13\cdot\left(-\frac{3}{2}\right) \\
8=a_{1}-\frac{39}{2} \\
a_{1}=\frac{55}{2}$$

Krok 2. Obliczenie wartości siódmego wyrazu.

Korzystając z tego samego wzoru co przed chwilą obliczymy wartość siódmego wyrazu:
$$a_{n}=a_{1}+(n-1)r \\
a_{7}=a_{1}+(7-1)r \\
a_{7}=\frac{55}{2}+6\cdot\left(-\frac{3}{2}\right) \\
a_{7}=\frac{55}{2}-\frac{18}{2} \\
a_{7}=\frac{37}{2}$$

Odpowiedź:

A. \(\frac{37}{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments