Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000zł, a pensje pozostałych pracowników są równe

Pewna firma zatrudnia \(6\) osób. Dyrektor zarabia \(8000zł\), a pensje pozostałych pracowników są równe: \(2000zł, 2800zł, 3400zł, 3600zł, 4200zł\). Mediana zarobków tych \(6\) osób jest równa:

\(3400zł\)
\(3500zł\)
\(6000zł\)
\(7000zł\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Uporządkowanie w kolejności niemalejącej zarobków pracowników.

Aby móc przystąpić do obliczenia mediany zawsze musimy najpierw uporządkować liczby w porządku niemalejącym, zatem:
$$2000, 2800, 3400, 3600, 4200, 8000$$

Krok 2. Obliczenie mediany.

Nasz ciąg liczb składa się z sześciu wyrazów (czyli jest to parzysta ilość), zatem mediana będzie średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów:
$$m=\frac{3400+3600}{2} \\
m=\frac{7000}{2} \\
m=3500$$

Odpowiedź:

B. \(3500zł\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments