Wskaż wykres funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=-(x+4)^2+2

Wskaż wykres funkcji kwadratowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=-(x+4)^2+2\).

Rozwiązanie

Powinniśmy dostrzec, że wzór funkcji zapisany jest w postaci kanonicznej, czyli \(f(x)=a(x-p)^2+q\). To oznacza, że możemy odczytać ze wzoru współrzędne wierzchołka paraboli \(W=(p;q)\).
$$f(x)=-(x+4)^2+2 \\
f(x)=-(x-(-4))^2+2$$

To oznacza, że \(p=-4\) oraz \(q=2\), czyli \(W=(-4;2)\). Taką sytuację mamy jedynie na czwartym rysunku.

W dodatku warto zauważyć, że nasza funkcja ma ujemny współczynnik kierunkowy (to przez minusa stojącego na przodzie), co potwierdza wybór wykresu, bowiem w takiej sytuacji parabola musi mieć ramiona skierowane do dołu.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments