Trójki liczb naturalnych a, b i c które spełniają warunek a^2+b^2=c^2 nazywamy trójkami pitagorejskimi

Trójki liczb naturalnych \(a\), \(b\) i \(c\) które spełniają warunek \(a^2+b^2=c^2\) nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

$$a=2n+1 \quad\quad\quad b=2n(n+1) \quad\quad\quad c=2n^2+2n+1$$gdzie \(n\) oznacza dowolną liczbę naturalną (\(n\ge1\)). W zadaniach 8. i 9. liczby \(a\), \(b\) i \(c\) są wyznaczone za pomocą tych wzorów.Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Liczba \(a\) zawsze będzie \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\)

Liczby \(b\) i \(c\) różnią się o \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\)

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie odpowiedzi do pierwszej części zadania.
Liczby parzyste zawsze zapisujemy jako \(2n\), a nieparzyste jako \(2n+1\). Liczba \(a\) będzie więc nieparzysta.

Krok 2. Ustalenie odpowiedzi do drugiej części zadania.
Liczba \(b\) jest równa \(2n(n+1)=2n^2+2n\), natomiast liczba \(c\) jest równa \(2n^2+2n+1\). Widzimy więc, że te dwie liczby różnią się o \(1\).

Odpowiedź

B, C

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Mikołaj

Dzięki