Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem f(x)=(x-2)(x+4)

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem \(f(x)=(x-2)(x+4)\).

wskaż rysunek na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem
wskaż rysunek na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem
wskaż rysunek na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem
wskaż rysunek na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie miejsc zerowych funkcji.

Mamy podaną funkcję w postaci iloczynowej, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób możemy wyznaczyć jej miejsca zerowe.
$$(x-2)(x+4)=0 \\
x-2=0 \quad\lor\quad x+4=0 \\
x=2 \quad\lor\quad x=-4$$

Krok 2. Szkicowanie wykresu paraboli.

Nasza funkcja kwadratowa po wymnożeniu poszczególnych wyrazów będzie miała przy \(x^2\) współczynnik dodatni \(a=1\), więc ramiona paraboli będą skierowane ku górze.

To oznacza, żę szukamy funkcji, która ma miejsca zerowe \(x=2\) oraz \(x=-4\) i która ma ramiona skierowane do góry. Taka parabola znalazła się w czwartej odpowiedzi.

Odpowiedź:
wskaż rysunek na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments