Dany jest wzór opisujący pole trapezu: P=(x+y)*h/2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: \(P=\frac{(x+y)\cdot h}{2}\) , gdzie \(x\) i \(y\) oznaczają długości podstaw trapezu, a \(h\) oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano \(x\) wyznaczone poprawnie z tego wzoru?

Rozwiązanie

Przekształcając wzór krok po kroku otrzymamy następującą sytuacje:
$$P=\frac{(x+y)\cdot h}{2} \quad\bigg/\cdot2 \\
2P=(x+y)\cdot h \quad\bigg/:h \\
x+y=\frac{2P}{h} \quad\bigg/-y \\
x=\frac{2P}{h}-y$$

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ela

A jaką literę jakby wyznaczamy?