Równanie x^2-4/(x-4)(x+4)=0

Równanie \(\frac{x^2-4}{(x-4)(x+4)}=0\)

nie ma rozwiązań
ma dokładnie jedno rozwiązanie
ma dokładnie dwa rozwiązania
ma dokładnie cztery rozwiązania
Rozwiązanie:
Krok 1. Wypisanie założeń do równania.

To dość ważny krok, bo może się zdarzyć sytuacja, w której niektóre rozwiązania będziemy musieli odrzucić ze względu na założenia. W tym przypadku konieczność wprowadzenia założeń wynika z tego, że wartość w mianowniku nie może być równa zero, bo w matematyce nie istnieje dzielenie przez zero. Zatem:
$$(x-4)(x+4)\neq0 \\
x-4\neq0 \quad\land\quad x+4\neq0 \\
x\neq4 \quad\land\quad x\neq-4$$

Krok 2. Rozwiązanie równania.

W tego typu równaniach wymiernych aby wartość ich była równa zero to licznik musi być równy zero, zatem:
$$x^2-4=0 \\
x=2 \quad\lor\quad x=-2$$

Otrzymane rozwiązania nie wykluczają się z założeniami, tak więc to równanie ma dokładnie dwa rozwiązania.

Odpowiedź:

C. ma dokładnie dwa rozwiązania

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments