Obwód trójkąta

Obwód trójkąta wyznaczymy dodając do siebie długości wszystkich jego boków. W związku z tym wzór na obwód trójkąta prezentuje się następująco:

Ob = a + b + c

W przypadku trójkąta równobocznego (takiego, który ma wszystkie boki równe) ten sam obwód możemy zapisać jako

Ob = 3a

W przypadku trójkąta równoramiennego (czyli takiego, który ma dwa boki jednakowej długości) możemy wzór na obwód trójkąta uprościć do wzoru:

Ob = 2a + b (gdzie a, to długości jednakowych boków)

1
Dodaj komentarz

kubi2006

fajne