Równanie x^2+2x/x^2-4=0

Równanie \(\frac{x^2+2x}{x^2-4}=0\)

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie założeń do zadania.
Z racji tego, iż w matematyce nie istnieje dzielenie przez zero, to wartość znajdująca się w mianowniku musi być różna od zera. Sprawdźmy zatem kiedy mianownik będzie równy zero, rozwiązując następujące równanie:
$$x^2-4=0 \\
x^2=4 \\
x=2 \quad\lor\quad x=-2$$

To oznacza, że do naszego równania musimy wprowadzić założenie, że \(x\neq2\) oraz \(x\neq-2\).

Krok 2. Rozwiązanie równania.
Musimy teraz rozwiązać równanie z treści zadania, a najlepiej będzie zacząć od pozbycia się mianownika:
$$\frac{x^2+2x}{x^2-4}=0 \quad\bigg/\cdot(x^2-4) \\
x^2+2x=0 \\
x(x+2)=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x+2=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x=-2$$

Krok 3. Interpretacja otrzymanego wyniku.
Otrzymaliśmy dwa rozwiązania naszego równania, ale jedno z tych rozwiązań (a konkretnie \(x=-2\)) wyklucza się z naszymi założeniami z pierwszego kroku. To oznacza, że całe równanie ma tylko jedno dobre rozwiązanie i jest to \(x=0\).

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

w tym zadaniu od razu po wyznaczeniu że x nie może równać sie -2 oraz 2 można było zaznaczyć odpowiedź ;)