Na planie miasta, narysowanym w skali 1:20000, park jest prostokątem o bokach 2cm i 5cm

Na planie miasta, narysowanym w skali \(1:20\;000\), park jest prostokątem o bokach \(2cm\) i \(5cm\). Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię:

\(20\;000m^2\)
\(40\;000m^2\)
\(200\;000m^2\)
\(400\;000m^2\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie rzeczywistych wymiarów prostokąta.

Skala \(1:20\;000\) oznacza, że \(1cm\) na mapie odpowiada \(20\;000cm\) w rzeczywistości (czyli \(200m\)). Przeliczmy więc długości odcinków na mapie na rzeczywistą długość:
$$2cm=2\cdot200m=400m \\
5cm=5\cdot200m=1000m$$

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni.

Pole powierzchni parku jest więc równe:
$$P=400m\cdot1000m=400\;000m^2$$

Odpowiedź:

D. \(400\;000m^2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments