Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 4 i wysokość jest równa 6

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy \(4\) i wysokość jest równa \(6\), ma długość:

\(\sqrt{10}\)
\(\sqrt{20}\)
\(\sqrt{52}\)
\(10\)
Rozwiązanie:

Skoro promień podstawy walca jest równy \(4\), to prostokąt znajdujący się w przekroju będzie miał podstawę równą \(4\cdot2=8\) (patrz rysunek). Do tego znamy wysokość walca, tak więc przekątną przekroju możemy obliczyć z Twierdzenia Pitagorasa.

przekątna przekroju osiowego walca którego promień podstawy jest równy 4

$$a^2+b^2=c^2 \\
8^2+6^2=c^2 \\
64+36=c^2 \\
c^2=100 \\
c=10$$

Odpowiedź:

D. \(10\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments