Proste o równaniach: y=mx-5 oraz y=(1-2m)x+7 są równoległe, gdy

Proste o równaniach: \(y=mx-5\) oraz \(y=(1-2m)x+7\) są równoległe, gdy:

\(m=-1\)
\(m=-\frac{1}{3}\)
\(m=\frac{1}{3}\)
\(m=1\)
Rozwiązanie:

Aby dwie proste były względem siebie równoległe to muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy \(a\). Pierwsza prosta ma współczynnik kierunkowy \(a=m\). Druga ma \(a=1-2m\), zatem:
$$m=1-2m \\
3m=1 \\
m=\frac{1}{3}$$

Odpowiedź:

C. \(m=\frac{1}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments