Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab+a-b-1 jest równe

Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i każdej liczby rzeczywistej \(b\) wyrażenie \(ab+a-b-1\) jest równe:

\((a-1)(b-1)\)
\((a+1)(b-1)\)
\((a-1)(b+1)\)
\((a+1)(b+1)\)
Rozwiązanie:

$$ab+a-b-1=a(b+1)-(b+1)= \\
a\cdot(b+1)-1\cdot(b+1)=(a-1)(b+1)$$

Odpowiedź:

C. \((a-1)(b+1)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments