Egzamin gimnazjalny – Matematyka – 2009 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego 2009. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin gimnazjalny 2009 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.
egzamin ósmoklasisty

Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego \(1,5\) godziny treningu siatkówki?

Zadanie 2. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.
egzamin ósmoklasisty

Organizm zawodnika podczas trwającego \(60\) minut treningu zużył \(500\) kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik?

Zadanie 3. (1pkt) W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.
egzamin ósmoklasisty

Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył \(1400\) kcal. Ile godzin trwał ten trening?

Zadanie 4. (1pkt) Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Przyjmij, że \(1\) kcal=\(4,19\) kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zadanie 5. (1pkt) Przyjaciele kupili tabliczkę czekolady o masie \(20dag\) i postanowili podzielić ją między siebie na równe kawałki. Wykres przedstawia zależność między masą czekolady \((y)\) przypadającą na każdą z osób, a liczbą osób \((x)\) dzielących tabliczkę czekolady.
egzamin ósmoklasisty

Który wzór wyraża zależność przedstawioną na wykresie?

Zadanie 6. (1pkt) Przyjaciele kupili tabliczkę czekolady o masie \(20dag\) i postanowili podzielić ją między siebie na równe kawałki. Wykres przedstawia zależność między masą czekolady \((y)\) przypadającą na każdą z osób, a liczbą osób \((x)\) dzielących tabliczkę czekolady.
egzamin ósmoklasisty

Jaką masę miałby jeden kawałek czekolady, gdyby tabliczkę czekolady podzielono na \(8\) osób?

Zadanie 7. (1pkt) Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce \(15zł\) i otrzymała \(0,60zł\) reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy przez \(x\)?

Zadanie 8. (1pkt) Na mapie w skali \(1:300\;000\;000\) odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi \(1,5cm\). Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?

Zadanie 9. (2pkt) Śniadanie Michała:
\(200g\) bułki paryskiej
\(30g\) masła śmietankowego
\(50g\) sera edamskiego tłustego
\(40g\) szynki wieprzowej gotowanej
egzamin ósmoklasisty

Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki.

Zadanie 10. (2pkt) Śniadanie Michała:
\(200g\) bułki paryskiej
\(30g\) masła śmietankowego
\(50g\) sera edamskiego tłustego
\(40g\) szynki wieprzowej gotowanej
egzamin ósmoklasisty

Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała.

Zadanie 11. (3pkt) Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna \(28cm\) i wysokości \(40cm\). Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij \(π=3,14\). Wynik zaokrąglij do \(1\) litra.

Zadanie 12. (5pkt) Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię?
egzamin ósmoklasisty

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments