Promień okręgu o równaniu (x+2)^2+(y-1)^2=13 jest równy

Promień okręgu o równaniu \((x+2)^2+(y-1)^2=13\) jest równy:

\(\sqrt{13}\)
\(13\)
\(8\)
\(2\sqrt{2}\)
Rozwiązanie:

Równanie okręgu o środku \(S=(a,b)\) i promieniu \(r\) możemy opisać wzorem:
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

Równanie z treści zadania jest w dokładnie takiej postaci jaka jest przez nas pożądana, więc długość promienia okręgu to:
$$r^2=13 \\
r=\sqrt{13}$$

Tak na marginesie to z tego równania moglibyśmy jeszcze odczytać współrzędne środka okręgu, a byłoby to \(S=(-2;1)\).

Odpowiedź:

A. \(\sqrt{13}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments