Obwody dwóch trójkątów podobnych, których pola pozostają w stosunku 1:4, mogą być równe

Obwody dwóch trójkątów podobnych, których pola pozostają w stosunku \(1:4\), mogą być równe:

Rozwiązanie

Jeżeli dwie figury są do siebie podobne w skali podobieństwa \(k\) to pola ich powierzchni są podobne w skali \(k^2\). W naszym przypadku skala podobieństwa pól wyraża się stosunkiem \(1:4\) (czyli jest równa \(\frac{1}{4}\)), zatem możemy zapisać że:
$$k^2=\frac{1}{4} \\
k=\frac{1}{2}$$

To oznacza, że interesuje nas sytuacja w której obwód drugiego trójkąta będzie dwukrotnie większy od pierwszego i taką sytuację mamy w drugiej odpowiedzi.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments