Liczba log3 1/27 jest równa

Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa:

\(-3\)
\(-\frac{1}{3}\)
\(\frac{1}{3}\)
\(3\)
Rozwiązanie:

Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – do jakiej liczby trzeba podnieść liczbę \(3\), aby otrzymać \(\frac{1}{27}\). Jeśli dobrze orientujemy się w działaniach na potęgach to dobrze wiemy, że skoro wynik jest w formie ułamka to na pewno będzie to liczba ujemna, a dokładnie tą liczbą będzie \(-3\), bo:
$$3^{-3}=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{27}$$

Odpowiedź:

A. \(-3\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Pepe

Miło było dzienks za pomoc

Last edited 2 lat temu by Pepe