Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y), przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x∈<-5,4)

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej dla każdego \(x\in\langle-5, 4)\). Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Zapisz w wykropkowanym miejscu zbiór wartości funkcji \(f\).
$$.....................$$

Zadanie 1.2. (1pkt) Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dla każdego argumentu z przedziału \((-4, -2)\) funkcja \(f\) przyjmuje wartości ujemne.

P

F

Funkcja \(f\) ma trzy miejsca zerowe.

P

F

Zadanie 1.3. (1pkt) Najmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-4, 0\rangle\) jest równa:

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Dominika

Dlaczego nawias w 10.1 jest [-4,4] a nie [-4,4)?