Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli (…) Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(2,-4)\). Liczby \(0\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

matura z matematykiOsią symetrii wykresu funkcji \(f\) jest prosta o równaniu:

Rozwiązanie

Osią symetrii będzie prosta, która będzie przechodzić przez wierzchołek paraboli (między ramionami paraboli) i będzie to prosta o równaniu \(x=2\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments