Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty. Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że

Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty.

egzamin ósmoklasistyNa podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miar brakujących kątów w trójkątach.
Aby mieć przejrzystą sytuację to obliczmy sobie brakujące miary kątów w każdym z tych trzech podanych trójkątów.
$$|\sphericalangle ABC|=180°-45°-76°=59° \\
|\sphericalangle KLM|=180°-55°-49°=76° \\
|\sphericalangle PQR|=180°-55°-76°=49°$$

Krok 2. Weryfikacja poprawności odpowiedzi:
Odp. A - to jest na pewno nieprawda, bo miary kątów w tych trójkątach są różne.
Odp. B - to zdanie jest prawdą, bo miary kątów są jednakowe oraz trójkąty te mają identyczną długość boku między kątami o identycznych miarach.
Odp. C - to zdanie jest nieprawdą, bo miary kątów w tych trójkątach są różne.
Odp. D - to zdanie jest nieprawdą, bo trójkąt \(ABC\) ma miary kątów inne niż pozostałe trójkąty.

Odpowiedź

B

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim :>

Dziękuję za pomoc :-)

Anonim ♥

Dziękuje za pomoc <3

Patrycja

Dziękuję