Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x)=a^x

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=a^x\). Punkt \(A=(1,2)\) należy do wykresu funkcji.

na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem

Podstawa \(a\) potęgi jest równa:

\(-\frac{1}{2}\)
\(\frac{1}{2}\)
\(-2\)
\(2\)
Rozwiązanie:

Wykres funkcji możemy zapisać jako \(y=a^x\). Teraz znacznie lepiej widać, że możemy do wzoru tej funkcji po prostu podstawić współrzędne punktu \(A=(1,2)\) i tym samym wyznaczyć podstawę potęgi, zatem:
$$y=a^x \\
2=a^1$$

No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – jaką liczbę trzeba podnieść do potęgi pierwszej aby otrzymać \(2\)? Oczywiście \(2\), tak więc prawidłową odpowiedzią będzie \(a=2\).

Odpowiedź:

D. \(2\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
ziom1999

dziękuję