Średnia arytmetyczna zestawu sześciu liczb: 2x, 4, 6, 8, 11, 13, jest równa 5

Średnia arytmetyczna zestawu sześciu liczb: \(2x, 4, 6, 8, 11, 13\), jest równa \(5\). Wynika stąd, że:

Rozwiązanie

W zadaniu musimy skorzystać ze wzoru na średnią arytmetyczną. W liczniku sumujemy więc wszystkie podane liczby, w mianowniku zapisujemy szóstkę (bo jest \(6\) liczb), dzięki czemu otrzymujemy:
$$\frac{2x+4+6+8+11+13}{6}=5 \\
\frac{2x+42}{6}=5 \\
2x+42=30 \\
2x=-12 \\
x=-6$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments