Dane są trzy wyrażenia arytmetyczne

Dane są trzy wyrażenia arytmetyczne:

I. \(75,5\cdot2-7\cdot6,99\)

II. \((4,6+5,5)\cdot10\)

III. \(0,26\cdot400\)

Które spośród tych wyrażeń mają wartość większą od \(100\)?

Rozwiązanie

Obliczmy po kolei wartość każdego z podanych wyrażeń:
I. \(75,5\cdot2-7\cdot6,99=151-48,93=102,07\)
II. \((4,6+5,5)\cdot10=10,1\cdot10=101\)
III. \(0,26\cdot400=104\)

Widzimy, że wszystkie wyrażenia mają wartość większą od \(100\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments