Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) dane są proste k oraz l o równaniach

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) dane są proste \(k\) oraz \(l\) o równaniach:

$$k:\; y=\frac{1}{3}x-1 \\

l:\; y=-3x+6$$Proste \(k\) oraz \(l\):

Rozwiązanie

Z własności prostych wynika, że gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy \(-1\), to proste są względem siebie prostopadłe. W przypadku naszych prostych mamy współczynniki kierunkowe \(a\) równe \(\frac{1}{3}\) oraz \(-3\). Skoro więc \(\frac{1}{3}\cdot(-3)=-1\), to wniosek z tego płynie taki, że te dwie proste są względem siebie prostopadłe.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments