Punkt M=(3,-2) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=5x+b-4

Punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=5x+b-4\). Wynika stąd, że \(b\) jest równe:

Rozwiązanie

Aby wyznaczyć brakujący współczynnik \(b\), wystarczy skorzystać z informacji o tym, że punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu funkcji. Podstawiając współrzędne tego punktu do podanego wzoru, otrzymamy:
$$-2=5\cdot3+b-4 \\
-2=15+b-4 \\
-2=11+b \\
b=-13$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments