Dane są punkty A=(2,3) oraz B=(-6,-3). Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ABC jest równy

Dane są punkty \(A=(2,3)\) oraz \(B=(-6,-3)\). Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny \(ABC\) jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości boku \(AB\).
Znamy współrzędne punktu \(A\) oraz \(B\), stąd też możemy obliczyć długość boku \(AB\), korzystając ze wzoru:
$$|AB|=\sqrt{(x_{B}-x_{A})^2+(y_{B}-y_{A})^2} \\
|AB|=\sqrt{(-6-2)^2+(-3-3)^2} \\
|AB|=\sqrt{(-8)^2+(-6)^2} \\
|AB|=\sqrt{64+36} \\
|AB|=\sqrt{100} \\
|AB|=10 \quad\lor\quad |AB|=-10$$

Ujemną długość odrzucamy, zatem zostaje nam \(|AB|=10\).

Krok 2. Obliczenie wysokości trójkąta \(ABC\).
Skoro trójkąt \(ABC\) jest równoboczny i ma bok długości \(10\), to jego wysokość będzie równa:
$$h=\frac{a\sqrt{3}}{2} \\
h=\frac{10\sqrt{3}}{2} \\
h=5\sqrt{3}$$

Krok 3. Obliczenie długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt.
Długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równa \(\frac{1}{3}\) jego wysokości, zatem:
$$r=\frac{1}{3}h \\
r=\frac{1}{3}\cdot5\sqrt{3} \\
r=\frac{5\sqrt{3}}{3}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments