Liczba 7^6*6^7/42^6 jest równa

Liczba \(\frac{7^6\cdot6^7}{42^6}\) jest równa:

\(42^{36}\)
\(42^{7}\)
\(6\)
\(1\)
Rozwiązanie:

$$\require{cancel}
\frac{7^6\cdot6^7} {42^6}=\frac{7^6\cdot6^7}{(7\cdot6)^6}=\frac{\cancel{7^6}\cdot6^7}{\cancel{7^6}\cdot6^6}= \\
=6^7:6^6=6^{7-6}=6^1=6$$

Odpowiedź:

C. \(6\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments