Liczba k jest sumą liczb 323 i 160

Liczba \(k\) jest sumą liczb \(323\) i \(160\). Czy liczba \(k\) jest podzielna przez \(3\)? Wybierz odpowiedź Tak albo Nie i jej uzasadnienie.

Tak
Nie
Ponieważ
A) cyfrą jedności liczby \(k\) jest \(3\).
B) żadna z liczb \(323\) i \(160\) nie dzieli się przez \(3\).
C) suma cyfr \(3\), \(4\) i \(8\) jest liczbą podzielną przez \(3\).
Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie sumy liczb.
Suma dwóch podanych liczb jest równa:
$$323+160=483$$

Krok 2. Ustalenie, czy liczba jest podzielna przez \(3\).
Aby liczba była podzielna przez \(3\), suma jej cyfr musi dawać liczbę podzielną przez \(3\). W naszym przypadku suma cyfr będzie równa:
$$4+8+3=15$$

Liczba \(15\) jest jak najbardziej podzielna przez \(3\), zatem cała liczba \(483\) będzie podzielna przez \(3\). Prawidłowa odpowiedź brzmi więc: Tak, ponieważ suma cyfr \(3\), \(4\) i \(8\) jest liczbą podzielną przez \(3\).

Odpowiedź

Tak ponieważ opcja C