Liczba |5-7|-|-3+4| jest równa

Liczba \(|5-7|-|-3+4|\) jest równa:

\(-3\)
\(-5\)
\(1\)
\(3\)
Rozwiązanie:

$$|5-7|-|-3+4|=|-2|-|1|=2-1=1$$

Odpowiedź:

C. \(1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments