Liczby podzielne przez 10

Liczby podzielne przez 10 – Czy dana liczba jest podzielna przez 10? Spośród trzech wyświetlonych liczb wybierz tą, która jest podzielna przez 10. Uda Ci się wykonać to zadanie bezbłędnie?


To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie:

Zadania polecane dla Ciebie:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.