Janek miał łącznie 84 piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów

Janek miał łącznie \(84\) piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów: czerwonym, zielonym lub niebieskim. Liczby piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich są - odpowiednio - kolejnymi liczbami podzielnymi przez \(7\). Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na siedem identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazły się piłeczki w trzech kolorach. Oblicz, ile piłeczek czerwonych, ile - zielonych, a ile - niebieskich było w jednym zestawie. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń do treści zadania.
Przyjmując, że \(n\) jest dodatnią liczbą naturalną, liczbę podzielną przez \(7\) moglibyśmy zapisać jako \(7n\). Z treści zadania wynika, że liczby poszczególnych piłeczek są kolejnymi liczbami podzielnymi przez \(7\), czyli możemy zapisać, że:
\(7n\) - liczba piłeczek czerwonych
\(7n+7\) - liczba piłeczek zielonych
\(7n+14\) - liczba piłeczek niebieskich

Krok 2. Ułożenie i rozwiązanie równania.
Suma piłeczek musi być równa \(84\), zatem:
$$7n+7n+7+7n+14=84 \\
21n+21=84 \\
21n=63 \\
n=3$$

Krok 3. Obliczenie liczby poszczególnych piłeczek.
Zgodnie z naszymi oznaczeniami, możemy zapisać, że:
Liczba piłeczek czerwonych: \(7\cdot3=21\)
Liczba piłeczek zielonych: \(7\cdot3+7=21+7=28\)
Liczba piłeczek niebieskich: \(7\cdot3+14=21+14=35\)

To jednak nie koniec obliczeń. Celem zadania jest podanie ile poszczególnych piłeczek jest w jednym zestawie, a wiemy, że tych zestawów jest \(7\). W związku z tym:
Liczba piłeczek czerwonych w pojedynczym zestawie: \(21:7=3\)
Liczba piłeczek zielonych w pojedynczym zestawie: \(28:7=4\)
Liczba piłeczek niebieskich w pojedynczym zestawie: \(35:7=5\)

Odpowiedź

\(3\) czerwone, \(4\) zielone i \(5\) niebieskich

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
mona

Dlaczego czerwonych nie może być 14, zielonych 21 a niebieskich 35 tylko jest 21, 28, 35?