Liczba 4^5*5^4/20^4 jest równa

Liczba \(\frac{4^5\cdot5^4}{20^4}\) jest równa:

\(4^4\)
\(20^{16}\)
\(20^5\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Aby móc rozwiązać to zadanie to musimy liczbę \(20\) rozbić na iloczyn \(4\cdot5\), a następnie wykonać poprawnie działania na potęgach. Całość krok po kroku będzie wyglądać następująco:
$$\require{cancel}\frac{4^5\cdot5^4}{20^4}=\frac{4^5\cdot5^4}{(4\cdot5)^4}=\frac{4^5\cdot\cancel{5^4}}{4^4\cdot\cancel{5^4}}=\frac{4^5}{4^4}= \\
=4^5:4^4=4^{5-4}=4^1=4$$

Odpowiedź:

D. \(4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments