Iloraz 32^-3:(1/8)^4 jest równy

Iloraz \(32^{-3}:\left(\frac{1}{8}\right)^4\) jest równy:

\(2^{-27}\)
\(2^{-3}\)
\(2^{3}\)
\(2^{27}\)
Rozwiązanie:

Musimy wykonać działania na potęgach, pamiętając że \(32=2^5\) oraz \(\frac{1}{8}=2^{-3}\), zatem:
$$32^{-3}:\left(\frac{1}{8}\right)^4=(2^5)^{-3}:(2^{-3})^4= \\
=2^{5\cdot(-3)}:2^{-3\cdot4}=2^{-15}:2^{-12}=2^{-15-(-12)}=2^{-3}$$

Odpowiedź:

B. \(2^{-3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments