Rozwiąż równanie (x^2-6)(3x+2)=0

Rozwiąż równanie \((x^2-6)(3x+2)=0\).

Rozwiązanie

Równanie jest przedstawione w wygodnej postaci iloczynowej. Całe równanie będzie równe zero wtedy, gdy w jednym z nawiasów otrzymamy zero, zatem:
$$(x^2-6)(3x+2)=0 \\
x^2-6=0 \quad\lor\quad 3x+2=0 \\
x^2=6 \quad\lor\quad 3x=-2 \\
x=\sqrt{6} \quad\lor\quad x=-\sqrt{6} \quad\lor\quad x=-\frac{2}{3}$$

Odpowiedź

\(x=\sqrt{6} \lor x=-\sqrt{6} \lor x=-\frac{2}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments