Wierzchołki A, B, C czworokąta ABSC leżą na okręgu o środku S

Wierzchołki \(A, B, C\) czworokąta \(ABSC\) leżą na okręgu o środku \(S\). Kąt \(ABS\) ma miarę \(40°\) (zobacz rysunek), a przekątna \(BC\) jest dwusieczną tego kąta.

matura z matematykiMiara kąta \(ASC\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary kąta BSC.
Skoro przekątna \(BC\) jest dwusieczną kąta, to kąt \(ABC\) będzie miał miarę \(20°\). Tym samym powstanie nam taka oto sytuacja:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(ASC\).
Kąt \(ASC\) jest kątem środkowym, który oparty jest na tym samym łuku co znany nam kąt wpisany o mierze \(20°\). To oznacza, że miara tego kąta będzie dwa razy większa, czyli:
$$|\sphericalangle ASC|=2\cdot20°=40°$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments