Przekształcenia funkcji – zadania maturalne

Przekształcenia funkcji - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Poniżej przedstawiono wykres funkcji \(f\).matura z matematykiWykres funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x)+2\) jest przedstawiony na rysunku:

Zadanie 2. (1pkt) Funkcja \(g\) jest określona wzorem:matura z matematyki

Zadanie 3. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej \(f\), przy czym \(f(0)=-2\) i \(f(1)=0\).matura z matematykiWykres funkcji \(g\) jest symetryczny do wykresu funkcji \(f\) względem początku układu współrzędnych. Funkcja \(g\) jest określona wzorem:

Dodaj komentarz