Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x)=-3x+4. Stąd wynika, że

Funkcja liniowa \(f\) określona wzorem \(f(x)=2x+b\) ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa \(g(x)=-3x+4\). Stąd wynika, że:

\(b=4\)
\(b=-\frac{3}{2}\)
\(b=-\frac{8}{3}\)
\(b=\frac{4}{3}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie miejsca zerowego funkcji \(g(x)\).

Aby wyznaczyć miejsce zerowe musimy sprawdzić dla jakiego argumentu \(x\) funkcja przyjmuje wartość równą \(0\), czyli:
$$-3x+4=0 \\
-3x=-4 \\
x=\frac{4}{3}$$

Krok 2. Wyznaczenie wartości współczynnika \(b\).

Skoro obydwie funkcje mają takie samo miejsce zerowe, to znaczy że po podstawieniu do funkcji \(f(x)\) argumentu \(x=\frac{4}{3}\) powinniśmy otrzymać wartość równą \(0\), zatem:
$$2x+b=0 \\
2\cdot\frac{4}{3}+b=0 \\
\frac{8}{3}+b=0 \\
b=-\frac{8}{3}$$

Odpowiedź:

C. \(b=-\frac{8}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments