Znak większości i mniejszości

O tym, która liczba jest większa, a która mniejsza decyduje jej miejsce na osi liczbowej. Jeśli na osi umieścimy dwie liczby, to większa z nich będzie ta, która znajdzie się po prawej stronie. Ale przecież nie będziemy za każdym razem rysować osi liczbowej, by sprawdzić która liczba jest większa…

Żeby się dowiedzieć która liczba jest większa sprawdzamy najpierw ile cyfr ma w swoim zapisie. Ta, która będzie miała ich więcej jest na pewno liczbą większą. Przykładowo:

  • \(48\) jest większe od \(9\), bo \(48\) jest liczbą dwucyfrową, a \(9\) jest liczbą jednocyfrową.
  • \(8744\) jest większe od \(663\), bo \(8744\) jest liczbą czterocyfrową, a \(663\) jest liczbą trzycyfrową.

W przypadku, gdy liczby mają taką samą ilość cyfr porównujemy bezpośrednio cyfry jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zaczynając sprawdzanie od lewej strony. Przykładowo:

  • \(456\) jest większe od \(379\), bo \(4\) (cyfra setek \(456\)) jest większe od \(3\) (cyfra setek \(379\)). Cyfry dziesiątek i jedności w tym momencie już nas nie interesują.
  • \(1547\) jest większe od \(1429\), bo choć obie cyfry mają identyczną cyfrę tysięcy (obydwie mają \(1\)), to liczba \(1547\) ma większą liczbę setek (\(5\)).

W matematyce zapis tego, która liczba jest większa/mniejsza odbywa się za pomocą znaków większości i mniejszości. Przykładowo:

  • \(48>9\) (co czytamy jako: \(48\) jest większe od \(9\))
  • \(9<48\) (czy czytamy jako: \(9\) jest mniejsze od \(48\))

Zadania kontrolne:

Zadanie 1. Czy używając cyfr \(4\), \(3\) oraz \(7\) można zbudować trzycyfrową liczbę większą od \(812\)?

  • Odpowiedź: NIE! Największą liczbą, jaką możemy utworzyć z tych cyfr jest \(743\), a ta liczba jest mniejsza od \(812\).
Zadanie 2. Czy istnieje liczba czterocyfrowa, która w swoim zapisie ma cyfrę \(9\) i jest mniejsza od \(9000\)?

  • Odpowiedź: Oczywiście, że tak! Taką liczbą będzie chociażby \(1239\), czy też \(3953\).

Zobacz także:

2
Dodaj komentarz

emi

przecież to jest takie łatwe

Alicja

Pomocne, przyda się komuś kto ma z tym problem :)