W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań.

Funkcja przyjmuje wartość \(0\) dla dwóch argumentów: \(1\) i \(6\).
Dla wszystkich argumentów większych od \(1\) i jednocześnie mniejszych od \(6\) funkcja przyjmuje wartości ujemne.
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą. Pierwsza funkcja faktycznie przyjmuje wartość \(0\) (czyli tak naprawdę przecina oś iksów) dla argumentów \(1\) i \(6\).

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest fałszem. Dla argumentów większych od \(1\) i jednocześnie mniejszych od \(6\) funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a nie ujemne.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) FAŁSZ

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments