Funkcja f jest określona wzorem f(x)=4/x-4 dla każdej liczby rzeczywistej x≠0

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\frac{4}{x}-4\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq0\). Liczba \(f(2)-f(-2)\) jest równa:

Rozwiązanie

Celem zadania jest obliczenie wartości \(f(2)\) oraz \(f(-2)\), a następnie obliczenie różnicy między otrzymanymi wartościami. W związku z tym:
$$f(2)=\frac{4}{2}-4 \\
f(2)=2-4 \\
f(2)=-2$$

$$f(-2)=\frac{4}{-2}-4 \\
f(-2)=-2-4 \\
f(-2)=-6$$

To oznacza, że różnica \(f(2)-f(-2)\) będzie równa:
$$f(2)-f(-2)=-2-(-6)=-2+6=4$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments