Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia (…) W latach 2004-2006

Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia, eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2008, ale pominął dwa słupki.

egzamin ósmoklasistyW latach 2004-2006 w Polsce:

Rozwiązanie

Sprawdźmy po kolei poprawność każdej z odpowiedzi, pamiętając o tym że dotyczą one jedynie lat 2004-2006:
Odp. A. Rosło wydobycie i rósł eksport węgla kamiennego
Komentarz: To nieprawda, bo wydobycie węgla spadało, podobnie jak jego eksport.

Odp. B. Malało wydobycie, a rósł import węgla kamiennego
Komentarz: To prawda, faktycznie wydobycie malało, a jednocześnie rósł import.

Odp. C. Zmniejszał się import węgla kamiennego
Komentarz: To nieprawda, import wzrastał w tych latach.

Odp. D. Zwiększała się różnica między eksportem i importem węgla kamiennego
Komentarz: To nieprawda, bo ta różnica była z roku na rok coraz mniejsza.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments