Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2x/x-1 dla x≠1. Wartość funkcji f dla argumentu x=2 jest równa

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\frac{2x}{x-1}\) dla \(x\neq1\). Wartość funkcji \(f\) dla argumentu \(x=2\) jest równa:

\(2\)
\(-4\)
\(4\)
\(-2\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z treścią zadania musimy podstawić do wzoru wartość \(x=2\). W ten sposób wyznaczymy poszukiwaną wartość funkcji.
$$f(2)=\frac{2\cdot2}{2-1} \\
f(2)=\frac{4}{1} \\
f(2)=4$$

Odpowiedź:

C. \(4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments