Cena brutto = cena netto + podatek VAT. Jeżeli cena netto 1kg jabłek jest równa 2,50zł

Cena brutto = cena netto + podatek VAT.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Jeżeli cena netto \(1kg\) jabłek jest równa \(2,50zł\), a cena brutto jest równa \(2,70zł\), to podatek VAT wynosi \(8\%\) od ceny netto.
Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa \(22zł\), to cena tej książki z \(5\%\) podatkiem VAT wynosi \(24,10zł\).
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie jest prawdą, bo w tym przypadku podatek VAT jest równy \(2,70zł-2,50zł=0,2zł\), a więc jest to \(\frac{0,2zł}{2,5zł}=0,08=8\%\) ceny netto.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Drugie zdanie jest nieprawdą, bo cena z podatkiem VAT będzie wynosić \(22zł\cdot1,05=23,10zł\).

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) FAŁSZ

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
person00

dlaczego 22 * 1,05