Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Operon 2018 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki – Operon 2018. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub pobrać w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki - Operon 2018

Zadanie 1. (1pkt) Bartek wyruszył rowerem na trasę o długości \(70km\) o godzinie 8.20. Trasę tę pokonał, jadąc ze średnią prędkością \(28\frac{km}{h}\). W trakcie jazdy, o godzinie 9.50, Bartek zrobił sobie piętnastominutową przerwę.

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Bartek zrobił sobie przerwę po przejechaniu \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\).

Bartek dojechał do końca trasy o godzinie \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\).

Zadanie 2. (1pkt) Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2019.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Druga niedziela czerwca 2019r. przypadnie w dziewiątym dniu miesiąca.

P

F

Pierwszy dzień września w 2019r. wypadnie w niedzielę.

P

F

Zadanie 3. (1pkt) W prostokątnym układzie współrzędnych punkt \(K=(-\sqrt{3}+2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}-2\sqrt{3})\) leży w:

Zadanie 4. (1pkt) Dane jest równanie: \(−4(3−2x)=−2,05+5x+(−0,5)^2\). Rozwiązaniem danego równania jest liczba:

Zadanie 5. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

\(60\%\) liczby \(4,5\) wynosi tyle samo, co \(\frac{2}{3}\) liczby \(4,05\).

P

F

Liczba \(2,7\) jest o \(10\%\) większa od liczby \(2\frac{3}{5}\).

P

F

Zadanie 6. (1pkt) Według przepisu do wykonania koktajlu owocowego dla \(3\) osób należy przygotować \(30dag\) truskawek. Ilość truskawek, jaką zgodnie z przepisem trzeba przygotować do wykonania koktajlu dla \(10\) osób, można obliczyć za pomocą wyrażenia:

Zadanie 7. (1pkt) Gosia kupiła dwie cebulki kwiatów. Obie zasadzi w jednej doniczce. Ma do dyspozycji trzy doniczki ceramiczne i dwie plastikowe.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Gosia może zasadzić kwiaty w doniczkach na \(6\) różnych sposobów.

P

F

Prawdopodobieństwo, że obie cebulki Gosia zasadzi w doniczce ceramicznej, wynosi \(\frac{1}{5}\).

P

F

Zadanie 8. (1pkt) Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek.
egzamin ósmoklasisty

Zaznaczony zbiór to wszystkie liczby:

Zadanie 9. (1pkt) Czy romb jest równoległobokiem? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Tak
Nie
ponieważ
A
B
C
wszystkie boki rombu są przystające
romb ma dwie pary boków równoległych
przekątne rombu są prostopadłe

Zadanie 10. (1pkt) Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Wyrażenie \(\sqrt[3]{a}^2\) przyjmuje wartość \(9\) dla \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\).

Wartość iloczynu \(\sqrt{8}\cdot2\sqrt{2}\) wynosi \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\).

Zadanie 11. (1pkt) Dla zachowania bezpieczeństwa kąt nachylenia między poziomym podłożem a drabiną przystawną powinien wynosić od \(65°\) do \(75°\). Na którym rysunku przedstawiono ustawienie drabiny zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa?

Zadanie 12. (1pkt) Objętość prostopadłościanu o wymiarach \(3cm\times0,3dm\times0,03m\) wynosi:

Zadanie 13. (1pkt) W pewnym trójkącie dwa kąty mają miary po \(35°\). Oznacza to, że trójkąt ten jest:

Zadanie 14. (1pkt) Dane są liczby \(x=2a+b−3\) oraz \(y=−4(a−b)+1\). Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Suma liczb \(x\) i \(y\) wynosi \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\).

Różnica liczb \(y\) i \(x\) wynosi \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\).

Zadanie 15. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

Każdy graniastosłup prosty, który ma sześć ścian, jest prostopadłościanem.

P

F

Ostrosłup, który ma sześć krawędzi, jest czworościanem.

P

F

Zadanie 16. (2pkt) Oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby \(9350\), jeżeli największy z nich wynosi \(17\).

Zadanie 17. (2pkt) Uzasadnij, że prostokąt o przekątnej długości \(8cm\) i szerokości \(4\sqrt{2}cm\) jest kwadratem.

Zadanie 18. (2pkt) Wyznacz \(T\) ze wzoru \(s=\frac{F-T}{2m}\cdot t^2\).

Zadanie 19. (3pkt) Wojtek przechowuje \(24\) standardowe sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności \(0,6\) litra. Każda z tych kostek ma krawędź o długości \(1,5cm\). Oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki. Zapisz obliczenia.

Zadanie 20. (3pkt) Siostry Basia i Kasia zbierają pieniądze na wycieczkę. Basia uzbierała \(115\%\) kwoty, którą zebrała Kasia. Gdy każda dziewczynka dostała od dziadków dodatkowo po \(232zł\), okazało się, że kwota uzbierana przez Kasię stanowi \(92\%\) kwoty zebranej przez Basię. Oblicz, ile pieniędzy uzbierała każda z dziewcząt. Zapisz obliczenia.

Zadanie 21. (4pkt) Na rysunku I przedstawiono graniastosłup prawidłowy, którego wszystkie krawędzie są przystające, a suma ich długości wynosi \(90cm\). Na II rysunku przedstawiono graniastosłup, który ma w podstawie trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości \(6cm\) i \(8cm\). Obie bryły mają taką samą wysokość.
egzamin ósmoklasisty

Oba te graniastosłupy połączono w taki sposób, że otrzymano jeden graniastosłup czworokątny. Oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanego graniastosłupa czworokątnego. Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

16 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
zuzaa

dziękuję za pomoc ;)

Dres

miałem to w szkole na próbnym i tylko 45% ;( to ostatnie zadanie trudne

Dres
Reply to  SzaloneLiczby

Już jutro mam egzamin!!!!

Zosia

w styczniu miałam to w szkole i zdałam na 56% jest jakiś postęp

delix

łatwiutko na 100% zdane pozdro

Jaguś

Dzięki za pomoc

Angela

Dziękuję bardzo za pomoc

S3B4

Dzięki za pomoc.

Maja

Czy zadanie 15 jest niepoprawne? Ostrosłup który ma sześć krawędzi nie jest czworościanem.

Maja
Reply to  SzaloneLiczby

Racja, ja musiałam pomylić go z ostrosłupem czworokątnym

asusek123

w zadaniu 5 w 2 zdaniu powinno być 2/5 a nie 2/3 przynajmniej ja tak mam zapisane