Funkcje trygonometryczne – zadania maturalne

Funkcje trygonometryczne - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek).matura z matematykiWtedy \(tgα\) jest równy:

Zadanie 2. (1pkt) Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt \(α\) trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy:matura z matematyki

Zadanie 3. (1pkt) W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Wtedy:matura z matematyki

Zadanie 4. (1pkt) Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60°\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy:matura z matematyki

Zadanie 6. (1pkt) Na rysunku przedstawiona jest prosta \(k\) o równaniu \(y=ax\), przechodząca przez punkt \(A=(2,-3)\) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt \(α\) nachylenia tej prostej od osi \(Ox\). Zatem:matura z matematyki

Zadanie 7. (2pkt) Podstawy trapezu prostokątnego mają długości \(6\) i \(10\) oraz tangens kąta ostrego jest równy \(3\). Oblicz pole tego trapezu.

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
zosia

Powiem szczerze, że zadanka w tym dziale są tutaj bardzo łatwiutkie, a jak się na maturze trafi „Kąt α jest ostry i spełniona jest równość sinα+cosα=7–√2. Oblicz wartość wyrażenia (sinα−cosα)2” to człowiekowi aż szczęka opada :(

mat

Błąd w zadaniu 7. Wynik -4/5. Odpowiedź B

mat
Reply to  SzaloneLiczby

Tg kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek przyprostokątnej lezącej naprzeciw tego kąta do drugiej przyprostokątnej x/y

Karolina

Powiem szczerze,nie rozumiem dlaczego w zad.9 h należy wyliczyć z tg alfa. Przecież można to zrobić z twierdzenia Pitagorasa i h=5,tylko że wtedy wynik ogólny wyjdzie 45.